وبلاگ تخصصی ناشنوایان - کلاس ساکت

ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم

بررسی کتاب علوم به همراه تصاویر کتاب
" مورچه ها در زمستان ساکن و در بقیه فصول سال متحرکند!"
علوم. فصل اول (گل ، میوه ، دانه)   فصل دوم علوم- محل زندگی جانوران  فصل سوم - پوشش بدن جانوران  فصل چهارم - ماده چیست؟ (1)   فصل پنجم - ماده چیست؟ (2)   ساخت مدل گوش- کاردستی  پریسکوپ بسازید پروانه ها از کجا می آیند؟ طیف سنج بسازید    فصل ششم - نیرو     معرفی انواع پوشش جانوران به کودکان   معرفی حس بویایی - خاطره ی بازدید کلاس چهارمی ها                                                     

@@@@@@@@@@@@@@@ علوم - اول دبستان @@@@@@@@@@@@@@@@@

بازی ببین و بگو - ما و اطراف ما   ما و اطراف ما - آشنایی با حس شنوایی    معرفی حس بویایی - خاطره ی بازدید کلاس چهارمی ها   سالم و قوی شوید (1)    سالم و قوی شوید (2)        
                                              
 بررسی کتاب فارسی (بخوانیم) به هماره تصاویر کتاب
 آ
موزش جمله نویسی   تدریس فارسی ناشنوایان چراغ راه نما درس خدای مهربان درس دوم بخوانیم- مدرسه ی ما انواع تمرینات جمله سازی   درس سوم- کتاب خانه ی کوچک ما   درس چهارم - لبخند شیرین   درس پنجم - خرس کوچولو   درس ششم - مدرسه ی خرگوش ها درس هفتم - مثل گل    ایجاد انگیزه های پیشنهادی برای درس مدرسه ی خرگوش ها درس هشتم - کوشا و نوشا     چراغ راهنما - دانلود آهنگ   درس نهم - از همه زیباتر    


@@@@@@@@@@@@@@ نگاره ها - اول دبستان - بخوانیم@@@@@@@@@@@@@@

تدریس نگاره ی 1 - بخش اول آموزش مفاهیم نگاره 1 با استفاده از رسانه ی دست ساز   نمایش نگاره ی 1 - بخش دوم     بازی برای آشنایی با شکل حروف و کلمات   نگاره ی 1- بخش سوم(استفاده از جورچین)   نکات قابل ملاحظه پیش از تدریس نگاره ی 2    آشنایی با وسایل بهداشتی شخصی - نگاره ی 2   املا به روش به یاد سپاری نگاره 3- تاس واژه آموز   تدریس نگاره ی 4 - گردش علمی    نگاره ی 5 و آشنایی با پرچم   پاور پوینت درس مدرسه (مـ م)     کاربرد یونولیت در وسایل کمک آموزشی                               
     
بررسی کتاب ریاضی به همراه تصاویر کتاب

یاد آوری مفهوم عدد تمرین جمع و تفریق ستونی   تصوير سازي با اشكال هندسي
آموزش جهت راست تکلیف شب ، درس جهت راست واژه آموزی - چپ و راست معرفی خط باز و خط بسته  دومینوی ریاضی - بازی خط بسته ، خط باز آموزش مفهوم داخل و خارج پرورش دقت ، توجه و بینایی با مازها - دانلود  بازی با اشکال هندسی بالن اعداد  تدریس بیشتر و کمتر (ریاضی)                                         

                                                   
بررسی درس هدیه های آسمان
درس دوم - مثل خورشید
آموزش نماز به ناشنوایان